Kennis en expertise

Het delen van kennis en expertise, het samenwerken met andere professionals om een optimaal resultaat te behalen.

Net als in het zeilen gaat het om met elkaar koers te bepalen, de zeilen de juiste trim te geven en zo het meeste rendement te halen uit schip en bemanning. En ook bij tegenwind in smal water te durven laveren.

Dat is mijn werkwijze, mijn manier van werken. Op zoek naar praktische werkwijzen en methoden passend bij mijn klanten. Daarmee werk ik aan kansen en opbrengsten voor iedereen.

Momenteel werk ik aan de volgende opdrachten die u uitgelicht vindt op de volgende bladzijden:

  • Trainingen Start Werk en Blijf Veilig: www.startwerkblijfveilig.nl
  • Advisering scholen
  • Leermiddelen Stage en Arbeidstoeleiding

Met vriendelijke groeten, sinne en wille

Freerk Steendam