Inspiratie dagdelen

Arbeidstoeleiding is al jaren onderwerp van gesprek. In deze inspiratie dagdelen wordt met management, team en stage docenten gesproken over en gewerkt  aan visie, inhoud en activiteiten, de benodigde deskundigheid en infrastructuur rondom arbeidstoeleiding. Aan de hand van concrete casuïstiek wordt gewerkt en gesproken over de stage vormen, de doorgaande leer- en ontwikkellijn, de competenties en de wensen en eisen van werkgevers. Ook het verzilveren van branche certificaten komt aan de orde. De match tussen werkgever en jongeren is van cruciaal belang. Hier spelen werkzame factoren en motivatie een grote rol. De factoren en motivatie worden besproken en in het licht van de veranderende wetgeving geplaatst. Welke stappen zet je als school, als team, als individu, wat doe je en hoe.

De inspiratie dagdelen worden per school en team op maat ingevuld en leiden in elk geval tot een (herzien) stage beleid, gemotiveerd personeel en verbeterde aanpak en werkwijze.

Een dagdeel neemt ongeveer 3 uur in beslag. Onder deskundige leiding van Freerk Steendam wordt u door de materie geleid.