Leermiddelen Stage en Arbeidstoeleiding

Stage en arbeidstoeleiding wordt meer en meer een speerpunt voor diverse typen onderwijs. Voor het praktijkonderwijs was arbeidstoeleiding al kern van het onderwijs, dat wordt het ook voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en dan met name voor de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding. Ook voor het MBO wordt uitstroom naar arbeid steeds belangrijker met de komst van de Entree opleidingen.

In samenwerking met een fors aantal scholen is een handzame handleiding ontwikkeld voor scholen op beleidsmatig en uitvoerend niveau. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding en stage op een heldere manier onderbouwd voor jongeren, ouders, het team en directie maar zeker ook voor de inspectie van het onderwijs. Uitgangspunten zijn transparantie en opbrengsten in beeld brengen. Dat wordt gedaan met behulp van een duidelijk leer- en ontwikkellijn waarmee (stage en arbeidstoeleiding) perspectief in beeld wordt gebracht, beschreven en verantwoord. Door middel van duidelijke stappen, vertaald in overzichtelijke formulieren, kan een school op die manier de ontwikkeling op dit terrein in beeld brengen, wegen hoe een leerling zich ontwikkelt en bepalen welke opbrengsten er gehaald (gaan) worden.

Bij verschillende scholen heeft de inspectie inmiddels dit op maat gemaakte materiaal bekeken. Op al die scholen was men onder de indruk van de samenhang en de uitkomsten of opbrengsten.
Deze manier van werken sluit dan ook naadloos bij de verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs.